Tilskud til solceller

Støtte til nyt solcelleanlæg

Fra den 1. september 2016 kl. 10.00 kan du for sidste gang ansøge om støtte til dit nye solcelleanlæg gennem den såkaldte ”solcellepulje”. Brancheorganisation og installatører opfordrer alle interesserede til at benytte sig af lejligheden nu, mens støttemuligheden stadig er til stede.

 Med et solcelleanlæg kan du sikre dig vedvarende og billig energi samtidig med, at du bliver en del af den grønne omstilling. Og med hjælp fra de såkaldte solcellepuljer kan du endda få økonomisk støtte til anlægget. Den 1. september åbnes der for efterårets ansøgningsrunde, som løber frem til og med den 31. oktober – og bliver den sidste af sin slags.
- Med penge fra puljen bliver det en langt mere overskuelig investering for den enkelte boligejer. Og vi oplever hos os, at netop økonomien er den store, og ofte uoverskuelige, udfordring, når vores kunder skal realisere deres solcelledrømme. Derfor vil det også altid være en god idé at alliere sig med en fagmand, så man ikke farer vild i teknologier og tilskudsordninger, siger VE-installatør Niels Bæk fra NB EL Service ApS.

Han bakkes op af brancheorganisationen TEKNIQ, der repræsenterer installationsbranchen.
- Vi anbefaler, at alle, der ønsker at investere i et solcelleanlæg, benytter sig af muligheden for at søge om støtte fra puljen nu, mens den stadig eksisterer, siger Søren Rise, chefkonsulent i TEKNIQ.

Et solcelleanlæg betaler sig primært hjem på to måder: For det første gennem den besparelse, du som solcelleejer opnår ved selv at bruge en del af den el, anlægget producerer – også kaldet ”timebaseret nettoafregning”. Og for det andet ved at solcelleejeren sælger den overskydende el til Energinet.dk.

Moden teknologi

 Et solcelleanlæg vil typisk have en størrelse, så solcelleejeren selv forbruger 30–40 procent af den el, anlægget producerer. Dt giver en besparelse på cirka 220 øre/kwh.
- Solcelleteknologien er nået til et stadie, hvor der er tale om den klart mest effektive og økonomiske vedvarende energiform – især for private boligejere. Men vi oplever, at rigtig mange slet ikke er klar over, at der faktisk stadig findes en solcellepulje og derfor er tilbageholdende med at bruge penge på et nyt anlæg, vurderer Søren Rise.
Solcellepuljen giver dig som ejer af dit eget anlæg et forhøjet pristillæg på 88 øre/kWh for den energi, du leverer til elnettet.
- Selve behandlingen af ansøgningerne kan desværre være en ganske langsommelig proces. Derfor er der endnu større grund til at træffe beslutningen og sende sin ansøgning af sted hurtigst muligt, siger Søren Rise og uddyber:
- Første skridt bør være at kontakte en autoriseret VE-installatør, der kan sikre, at du som husejer får lige præcis det anlæg, du har behov for, og at det efterfølgende kommer til at fungere optimalt. Samtidig kan installatøren hjælpe dig med selve ansøgningen om at få del i solcellepuljen.

Hvad er solcellepuljen?

 Ved at søge i solcellepuljen, når du planlægger at etablere et nyt solcelleanlæg, kan du sikre dig et forhøjet pristillæg for den energi, anlægget producerer, på 88 øre/kWh. På den måde kan dit anlæg typisk tjene sig selv ind på 10 år. Og da et solcelleanlæg holder i op til 30 år, er det vanskeligt at finde en bedre investering end solceller, der opsættes på din egen bolig.

Solcellepuljen for efteråret 2016 består af én samlet pulje, som er fordelt på fire anlægstyper:

  • Type 1: Lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme med flere boligenheder).
  • Type 2: Private personer.
  • Type 3: Solcellelav – solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet.
  • Type 4: Fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug.

Kilde: Energinet.dk

Hvad er en VE-installatør?

  • En VE-installatør er en vvs- eller el-installatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen inden for ét eller flere af følgende områder: Solceller, solvarme, biovarme og varmepumper.
  • Alle VE-installatører med det blå VE-logo er desuden medlemmer af vvs- og elinstallatørernes brancheorganisation TEKNIQ.
  • Det betyder, at du som kunde er omfattet af TEKNIQs Garantiordning. Dermed har du som boligejer mulighed for at få op til 150.000 kr. i tilfælde af forkert udført arbejde.
  • om boligejer betyder det, at du, hvis du vælger en VE-installatør, samtidig får en fagmand, der er specialist i forhold til valg af løsning, dimensionering, hensyn til evt. udbygningsmuligheder samt nye tekniske muligheder og eventuelle nye lovkrav – herunder Bygningsreglementet.

LAD OS HJÆLPE DIG MED AT FÅ DEL I PULJEN. RING 56 39 80 70